Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2013 ΓΙΑ 186 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑπό το Α.Σ.Ε.Π. έγινε γνωστό ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2013 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για 60 θέσεις ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) και 126 θέσεις ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Οικονομικών).


Δείτε αναλυτικό πίνακα των θέσεων και των απαραιτήτων προσόντων ανά θέση εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου