Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ


Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012, πρέπει μέχρι 30-4-2013 να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (ΠΑΡ Η) και του. άρθρου 20 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ18/Α/25-1-2013) .


Όσοι λογιστές φοροτεχνικοί δεν έχουν ανανεώσει την επαγγελματική ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012 , προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν την ΥΔ πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές με έναν από τους παρακάτω. τρόπους.

Η πληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνει:


1. Μέσω ΕΤΕ (ΑΡ ΛΟΓ 040/546004-26)
  • Σε οποιoδήποτε υποκατάστημα της (ο κωδικός που ζητείται από την Ε.Τ.Ε. είναι ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου).
  •  Μέσω e-banking της ΕΤΕ
2. Μέσω ΕΛΤΑ με ταχυδρομική Επιταγή προς την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε

3.Στα γραφεία του Ο.Ε.Ε.:
  • Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
  • Στις έδρες των 16 Περιφερειακών Τμημάτων
Για την υποβολή της ΥΔ, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:
  • Με ταχυδρομική αποστολή της ΥΔ με το γνήσιο της υπογραφής στην ΥΔ και επισυναπτόμενο το παραστατικό πληρωμής των 15€ στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων εκτός των Περιφερειακών τμημάτων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων οι οποίες θα αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία (για τα παραπάνω Περιφερειακά τμήματα δεν θα παραλαμβάνονται οι ΥΔ αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση).Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π .Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα φέρει την σήμανση «υποβολή ΥΔ»
  • Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση:Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων εκτός των Περιφερειακών τμημάτων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.Στην περίπτωση εξουσιοδότησης θα πρέπει η ΥΔ και η εξουσιοδότηση να φέρουν την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του λογιστή φοροτεχνικού.Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομικά τμήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες) ή τα Κ.Ε.Π
Για την διευκόλυνση των υπόχρεων το Ο.Ε.Ε.  προτείνει την ταχυδρομική αποστολή για την υποβολή της ΥΔ


Σημείωση
Τα έντυπα είναι αναρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή και το Ο.Ε.Ε. συστήνει προς αποφυγή λαθών να συμπληρώνονται σε κειμενογράφο(word).

Προσοχή!
Πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη ΥΔ ανά κατηγορία εργαζομένου. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ΥΔ .

Κατεβάστε:
Την ΥΔ Ελεύθερου Επαγγελματία από εδώ
Την ΥΔ Μισθωτού από εδώ
Την ΥΔ εταίρου/μετόχου από εδώ
Το έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων λογιστή από εδώ


Ενημερωθείτε για τις οφειλές σας των προηγούμενων ετών (μέχρι 2012) καθώς και για να παραλάβετε τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και του Εντύπου Επικαιροποίησης των Στοιχείων σας εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου