Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ & ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ONLINE ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ


Αθήνα, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Δελτίο Τύπου

Ουσιαστικές αλλαγές στην υποβολή ΑΠΔ και καθιέρωση online ελέγχων για την ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος


Με κύριο στόχο τη βελτίωση του συστήματος είσπραξης των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί την εφαρμογή από τον Ιανουάριο 2013, των παρακάτω ριζικών αλλαγών:

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μέσω των οποίων πιστοποιούνται τα δικαιώματα ασφάλισης των εργαζομένων και τα χρηματικά ποσά καταβολής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πραγματοποιούνται και διεκπεραιώνονται σε μηνιαία βάση.
Προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος λανθασμένων εγγραφών στις ΑΠΔ καθιερώνεται νέα διαδικασία online ελέγχων. Αυτοί οι έλεγχοι αφορούν και τον εντοπισμό λαθών κατά τη διαδικασία υποβολής, και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να αποκαθιστούν τυχόν λανθασμένες εγγραφές.

Η καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης λαθών και υποβολής εκ νέου ορθής ΑΠΔ ορίζεται η 15η ημερολογιακή μέρα του επόμενου της υποβολής μήνα.

Αυτή η νέα διαδικασία μηδενίζει το χρόνο διασταύρωσης στοιχείων, διαφυλάσσει και θωρακίζει την αξιοπιστία του συστήματος και αποτρέπει λάθη αλλά και μεθοδεύσεις φαλκίδευσης του συστήματος είσπραξης των τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από σκοπιμότητες και παραβατικές μεθοδεύσεις.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ καλεί το σύνολο των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων, τα οποία θεωρεί εν δυνάμει πολύτιμους συνεργάτες, να στηρίξουν το νέο σύστημα με την υποβολή αξιόπιστων και ορθά συμπληρωμένων πεδίων, στις μηνιαίες δηλώσεις ασφάλισης, ώστε να ενισχυθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των ίδιων των ασφαλιστικών εισφορών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου