Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 12/2013

Καλή επιτυχία!
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 12/2013 αφορούν  θέσεις στον  νομό Θεσσαλονίκης.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κωδικό θέσης παρακάτω:
  • Πίνακας κατάταξης Εσωτερικής Εκμετάλλευσης κωδ. θέσης 501 εδώ
  • Πίνακας κατάταξης Εσωτερικής Εκμετάλλευσης κωδ. θέσης 502 εδώ
  • Πίνακας κατάταξης Εσωτερικής Εκμετάλλευσης κωδ. θέσης 503 εδώ
  • Πίνακας κατάταξης Εσωτερικής Εκμετάλλευσης κωδ. θέσης 504 εδώ
  • Πίνακας Προσλαμβανομένων κωδ. θέσεων 501,502,503,504 εδώ   
  • Πίνακας κατάταξης Διανομέων κωδ. θέσης 505 εδώ
  • Πίνακας κατάταξης Διανομέων κωδ. θέσης 506 εδώ
  • Πίνακας κατάταξης Διανομέων κωδ. θέσης 507 εδώ
  • Πίνακας Προσλαμβανομένων κωδ. θέσεων 505,506,507 εδώ   
  • Πίνακας απορριφθέντων όλων των κωδικών θέσεων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου