Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΙΚΑ - ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ


Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους), που απευθύνεται, στη παρούσα αρχική (πιλοτική) φάση, σε ορισμένες κατηγορίες άμεσων ασφαλισμένων, για να καταχωρήσουν τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας τους, ώστε να τους αποσταλεί σε αυτή η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 (1/3/2014-28/2/2015).

Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη έως 4/12/2013:

  • στους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (προσωπικό Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
και μέχρι 8/12/2013 στους υπαλλήλους:
  • των Υπουργείων (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.),
  • των Ν.Π.Δ.Δ. - πλην Ο.Τ.Α. (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) και
  • των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.

Όσοι δεν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία θα λάβουν τις ετικέτες στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS).

Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού η αποστολή σε αυτούς των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 θα γίνει με την ίδια διαδικασία που γινόταν κατά τα προηγούμενα έτη.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σχεδιάζει, αφού αξιολογήσει τα αποτελέσματα από τη πιλοτική λειτουργία της παρούσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, να θέσει στη διάθεση όλων των ασφαλισμένων ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας θα καταχωρούν τις αλλαγές των στοιχείων τους, ώστε να μην απαιτείται η προσέλευσή τους στις μονάδες του Ιδρύματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
       ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου