Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012


Σύμφωνα με χτεσινή ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ (π.δ 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του υπόχρεου, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2013.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου