Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 28.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον ΟΑΕΔ η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Η δημόσια πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού  για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας. 

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13-11-2013 και λήγει στις 20-11-2013 στις 12:00 το μεσημέρι και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.


Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής  στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την ̟προώθηση της α̟πασχόλησης µέσω ̟προγραμμάτων  κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., και ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις ̟παρακάτω κατηγορίες: 

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., µέλη οικογενειών στις ο̟ποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., µέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
  5. άνεργοι ̟πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων π̟ανε̟πιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 
Κατεβάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου