Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ 31-12-2009

Με την εγκύκλιο  ΔΙΠΠ /Φ.2.9/29/οικ.22433  οι Υπουργοί  Εσωτερικών και Οικονομικών
αποφάσισαν ότι λόγω του μεγάλου αριθμού αποχωρησάντων υπαλλήλων για συνταξιοδότηση , θα απορροφηθούν εντός του 2010  όλοι οι   οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31-12-09. Εκτός από τους επιτυχόντες  σε    OTA α΄και β΄βαθμού για τους οποίους η διαδικασίες διορισμού  θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, λόγω της  αναστολής των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου