Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ

Νέες προκηρύξεις ΕΛΤΑ μπορείτε να βρείτε εδώ  

Για την πρόσληψη προσωπικού μ­ε σύ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8)μ­ηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού 6 ατόμων (2 στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 4 στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής.

 Δείτε τα αποτελέσματα εδώ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, και συγκεκριμένα από 10.02.2011 μέχρι και 21.02.2011, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 – 14:00, στις ακόλουθες Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΕΛΤΑ:

1.- Κεντρικό Ταχ. Κατάστημα Πολυγύρου, Κωνσταντινουπόλεως 5, 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
      (τηλ 23710-23452).

2.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Κασσάνδρειας, 630 77 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ (τηλ. 23740-22339).

3.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Ιερισσού 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ (τηλ. 23770-22262).

4.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Νικήτης 630 88 ΝΙΚΗΤΗ, (τηλ. 23750-22689).

5.- Ταχυδρομικό Κατάστημα Πευκοχωρίου 630 85 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ (τηλ. 23740-61500).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου