Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σε όσους φορολογούμενους προέκυψαν διαφορές συγκριτικά με τον αρχικό υπολογισμό του σημειώματος περαίωσης θα αποστέλλεται συμπληρωματικό φύλλο περαίωσης .
 Η έκδοση των ανωτέρω Συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Περαίωσης θα ξεκινήσει (1) μήνα μετά την από την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής των Αρχικών Σημειωμάτων Περαίωσης.
Όσοι φορολογούμενοι λάβουν συμπληρωματικά σημειώματα περαίωσης, έχουν 10 ημέρες προθεσμία από την ημερομηνία επίδοσης ώστε να το αποδεχθούν και να καταβάλλουν το ποσό που προκύπτει. 

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο Πολ. 1019/28.01.11 εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου