Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ η οποία ελήφθη σε εφαρμογή των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου, ορίζεται ως υποχρεωτική από την 1-1-2011, η πληρωμή των παροχών ασθενείας μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών ή των ΕΛΤΑ.


Η διαδικασία χορήγησης παροχών και η κατάθεση των απαραίτητων  δικαιολογητικών παραμένει  ως έχει , το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος πληρωμής.
Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα πρέπει για να πληρωθούν τις παροχές ασθενείας την πρώτη φορά από την έναρξη του νέου συστήματος πληρωμών, να έχουν μαζί τους   τα εξής δικαιολογητικά :


1. Τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου -ΑΜΑ - που προκύπτει είτε από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.

3. Το πρωτότυπο Τραπεζικό βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του.

Καλό είναι όποιος έχει δουλειά στο ΙΚΑ  της περιοχής του, να επισκεφτεί το τμήμα Μητρώου και να δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του , έχοντας μαζί του  τα παραπάνω δικαιολογητικά  ώστε να μην έχει και αυτή την διαδικασία να κάνει σε περίπτωση που είναι άρρωστος. 

Δεν χρειάζεται να κάνουν την παραπάνω διαδικασία οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ καθώς και οι απασχολούμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα λόγω του ότι έχουν δηλώσει ήδη  στο ΙΚΑ τραπεζικό λογαριασμό για την καταβολή της σύνταξης ή του αδειοδωροσήμου  τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου