Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 625.000 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ


Στα 627.301 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Νοέμβριο.  Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 2,96% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 206.779 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι  κατά 12,89% (23.618 άτομα) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο.   Η μεταβολή αυτή προέρχεται αποκλειστικά από ανέργους εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων (+27.115 άτομα) ενώ ο αριθμός των «κοινών» επιδοτούμενων ανέργων εμφανίζεται μειωμένος κατά 3,5%.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 61.870, μειωμένες κατά –20,52% σχετικά με τον Νοέμβριο του 2009.  Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 31.573, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 60.096 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.731.   Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 91.669, το 65,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά  4,20% σε σχέση με τον Νοέμβριο  του 2009 (87.971) και μειωμένο κατά –15,97% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (109.091).
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 52.530 έναντι –35.512 τον Νοέμβριο του 2009, ακολουθώντας μια τάση που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο μήνα σε όλη την προηγούμενη 5ετία. 
Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου