Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΑΛΛΑΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ - ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μέχρι την (5η) εργάσιμη του επομένου μήνα από την απασχόληση η καταβολή των εισφορών 
Έχει δοθεί τρίμηνη παράταση εφαρμογής του μέτρου διαβάστε εδώ 
Ασφαλιστικές εισφορές δύο περιόδων θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μέσα στο μήνα Μάιο, μετά από τις αλλαγές στις προθεσμίες πληρωμής αυτών που επέφερε ο τελευταίος νόμος 4075/2012 "Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις."


Συγκεκριμένα, το άρθρο 20 του νόμου 4075/2012 τροποποίησε την παράγραφο 3 του Α.Ν. 1846/1951 "Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων." και ορίζει ότι ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.
(Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή του νόμου στο Φ.Ε.Κ. ήτοι την 11-4-2012).

Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό θα πρέπει μέχρι την 7η Μαΐου (5η Εργάσιμη) να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του μήνα Απριλίου και έως το τέλος του Μαΐου τις εισφορές του Δώρου Πάσχα.

(Το παρόν άρθρο μεταφέρθηκε αυτούσιο από το www.taxheaven.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου