Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

ΔΕΗ - 36 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Κομοτηνής ( 6 θέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων : από 24.03.2012 έως και 02.04.2012
Πληροφορίες 25310- 24024
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Κατερίνης (4 θέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων : από 24.03.2012 έως και 02.04.2012
Πληροφορίες 23510-25433
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Καβάλας (7 θέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων : από 28.03.2012 έως και 06.04.2012
Πληροφορίες 2510-247611
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Ξάνθης (3 θέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων : από 29.03.2012 έως και 09.04.2012
Πληροφορίες 25410-23156
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώΠρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Κιλκίς (4 θέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων : από 28.03.2012 έως και 06.04.2012
Πληροφορίες 23410-28055
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Βέροιας (6 θέσεις)

Υποβολή Αιτήσεων : από 28.03.2012 έως και 06.04.2012
Πληροφορίες 23310-20400
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Έδεσσας (2 θέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων : από 30.03.2012 έως και 09.04.2012
Πληροφορίες 23810-22811
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Αλεξανδρούπολης (4 θέσεις)
Υποβολή Αιτήσεων : από 30.03.2012 έως και 09.04.2012
Πληροφορίες 25510- 26244, 25510-28311
Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ


Αφορούν όλες τις προκηρύξεις 
'Εντυπο Αίτησης
Παράρτημα Εποχικό
Παράρτημα Η/ΥΕπιβεβαιώστε τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων με τα παραπάνω τηλέφωνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου