Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΑΠ ΕΤΟΥΣ 2010

 

Σε λειτουργία είναι πλέον η υπηρεσία για την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ έτους 2010.Οι φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώσουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φ.Α.Π. έτους 2010 (δείτε σχετικά: ΠΟΛ.1108/15.5.2013). 


Σε περίπτωση διαφωνίας του υποχρέου, για τον οποίο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, με τα στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη φορολογητέα αξία αυτών, όπως αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1225/2012 (Φ.Ε.Κ. 3573 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μέχρι την 31η Ιουλίου 2013

Η υπηρεσία είναι ενσωματωμένη στην εφαρμογή του Ε9 (περιουσιολόγιο)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου