Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

440 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΕΧΡΙ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


                                        Tα αποτελέσματα της προκήρυξης δείτε τα εδώ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τετρακοσίων σαράντα (440) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων & Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν εις διπλούν το έντυπο αίτησης με κωδικό
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 14/6/2013 μέχρι και 25/6/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Σινανιάν Ευπραξίας.
Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317116, 317130, 317626, 317262.
Περίληψη της εν λόγω ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΡ5-ΧΞΘ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου