Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

ΔΕΗ 1092 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Από την ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώθηκαν 1092 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε 12 προκηρύξεις για διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Αναλυτικά:

ΣΟΧ 1 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα επτά (67) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής .


Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 2 / 2013 ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας,

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

ΣΟΧ 1 / 2013 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013  ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πεντακοσίων έξι (506) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 17.06.2013 έως και 26.06.2013.


ΣΟΧ 2 /2013  ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εκατό (100)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 17.06.2013 έως και 26.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013  Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆/NΣΗΣ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (∆ΥΗΠ) που εδρεύει στην Αθήνα.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ της Εθνικής οδού Αµυνταίου-Φιλώτα του Νοµού Φλώρινας.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19.06.2013 έως και 28.06.2013.

ΣΟΧ 1 /2013 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ  

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αθερινόλακκου , που εδρεύει στον Νοµό Λασιθίου.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με τον φορέα  28430/63162

ΣΟΧ 1 /2013 Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 21.06.2013 έως και 01.07.2013.

ΣΟΧ 5 /2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών ( ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Ανάφης και ΑΣΠ Μυκόνου ).

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 28.06.2013 έως και 08.07.2013.

ΣΟΧ 1 /2013 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 

Για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με τον φορέα  2461055582 , 2461055284.

ΣΟΧ 1 /2013 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ-Σφηκιάς-Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ 
Για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με τον φορέα  23310 -44040 , 44 – 45 - 47.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου