Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

695.259 ΑΤΟΜΑ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


Στα 695.259 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Από αυτά 285.486 είναι άνδρες (ποσοστό 41,06%) και 409.773 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,94%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 0,28% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Η σταθεροποίηση του αριθμού των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η βελτίωση των καθαρών ροών στην ιδιωτική αγορά εργασίας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2010  είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,47% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 28,30% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,23%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,12%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 34,70%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 17,97% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,20%.
Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το 93,58% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το 5,14% και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,27%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 213.335 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 1.038 άτομα, ποσοστό 0,49% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 84,88% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 6,33% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 4,13% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, το 2,84% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, και το 1,36% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 83.778, αυξημένες κατά 66,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (50.443) και μειωμένες κατά –7,59% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2010 (90.657). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 26.898 (αυξημένες κατά 54,60% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –14,80% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 38.576 (αυξημένες κατά 106,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –5,91% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 29.679 (αυξημένες κατά 31,53% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –12,42% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2010). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 65.474, το 58,92% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 81,29% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (36.116) και μειωμένο κατά –9,78% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2010 (72.568).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά –11.375 θέσεις εργασίας, έναντι –8.237 τον Αύγουστο και –15.797 τον Σεπτέμβριο του 2010.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα  Σεπτέμβριο του 2011.Α.      ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε σε 695.259 άτομα. Από αυτά 276.009 (39,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 419.250 (60,30%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 36,09% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 20,51%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 285.486 είναι άνδρες (ποσοστό 41,06%) και οι 409.773 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,94%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 434.345 άτομα (ποσοστό 62,47%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 196.769 άτομα (ποσοστό 28,30%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 64.145 άτομα (ποσοστό  9,23)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 320.685 άτομα (ποσοστό 46,12%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 241.276 άτομα (ποσοστό 34,70%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 124.964 άτομα (ποσοστό 17,97%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.334 άτομα (ποσοστό 1,20%).
Στους Έλληνες Υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 650.639 άτομα (ποσοστό 93,58%), στους Υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 35.760 άτομα (ποσοστό 5,14%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 8.860 άτομα (ποσοστό 1,27%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Σεπτέμβριο 2010) καταγράφηκαν:
4  Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά        1.930 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,28%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (3,36%) και αύξηση κατά 108.046 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 18,40% από τον Σεπτέμβριο του 2010.
4  Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 13.482 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 5,14%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στη Περιφέρεια Αττικής (7,04%) και αύξηση κατά 74.511 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 36,98% από τον Σεπτέμβριο του 2010.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε σε 78.800 άτομα, από τα οποία 34.707 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 44.093 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2    ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Σεπτέμβριο  ανέρχεται σε 213.335 άτομα. Από αυτά 181.070 (ποσοστό 84,88%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 13.496 (ποσοστό 6,33%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 8.817 (ποσοστό 4,13%) είναι oικοδόμοι επιδοτούμενοι, 6.063 (ποσοστό 2,84%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 2.892 (ποσοστό 1,36%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων και 997 (ποσοστό 0,47%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  170.086 άτομα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Αύγουστο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους ( Σεπτέμβριο 2010) καταγράφηκαν:
4  Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 1.038 άτομα και αύξηση κατά 15.413 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2010. 
4  Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 1.225 άτομα και αύξηση κατά 14.704 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2010. 
4  Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -187 άτομα και αύξηση κατά 709 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2010. 
4  Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά –16.268 άτομα και αύξηση κατά 12.215 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2010. 
 Β.      ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1    ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 83.778, αυξημένες κατά 66,08% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (50.443) και μειωμένες κατά –7,59% σχετικά με τον Σεπτέμβριο του 2010 (90.657).
 Β.2    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 26.898, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά 9.500 άτομα.

Β.3    ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 38.576, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά 19.858 άτομα.  
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 65.474, το 58,92% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 81,29% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (36.116) και  μειωμένο κατά –9,78% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2010 (72.568).

Β.4    ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το  μήνα  Σεπτέμβριο  ανέρχονται σε 29.679 μειωμένες κατά –12,42% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2010 (33.886) και  αυξημένες  κατά 31,53% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (22.564). 

Β.5    ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε –11.375 έναντι –8.237 τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο  και –15.797 τον Σεπτέμβριο του 2010.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου