Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΕ, μέχρι 31-10-2011 μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. Παρέχεται  ως κίνητρο υπαγωγής έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31-12-2010 οφειλής τους .  

Ακολουθεί παρακάτω η ανακοίνωση του ΟΑΕΕ.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του Ν.4019/30-9-2011 (ΦΕΚ 87Α/30-9-2011) προβλέπεται ότι, για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του Ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του Ν 3943/2011 μέχρι την 31/10/2011. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του Ν 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. 

Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις παραπάνω διατάξεις, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3943/2011.

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου