Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

7 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτίθεται να προσλάβει:
  • Ένα (1) Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Operating Officer)
  • Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
  • Μία (1) Γραμματέα Διοίκησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 12 Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
Δείτε την προκήρυξη εδώ

Επιπλέον προτίθεται να προσλάβει: 
  • Δύο (2) Στελέχη Διεύθυνσης Επενδύσεων
  • Ένα (1) Εσωτερικό Ελεγκτή
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 12 Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συνημμένη προκήρυξη.
Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου