Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ


Δόθηκε στην δημοσιότητα η διευκρινιστική εγκύκλιος για το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων. Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο γίνεται σαφές ο τρόπος καθορισμού αλλά και η διαδικασία για : 
α) την είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, 
β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος,
γ) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής και
δ) την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 καθώς και των προϋποθέσεων επιστροφής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το έτος 2011.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου Πολ. 1211/2011 εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου