Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 78 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΟΔΗΓΩΝ , ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει 78 θέσεις εποχικού προσωπικού (36 θέσεις Οδηγών και 42 θέσεις συνοδών σχολικών λεωφορείων) σύμφωνα με την Ανακοίνωση 102151/Γ6/06-09-2012 ,για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία ανά την επικράτεια.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα για την Αττική ,οι δημοσιεύσεις θα γίνουν στίς εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Τρίτη 18-09-2012 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 19-09-2012 έως και την Παρασκευή 28-09-2012.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ,στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής- Τμήμα Β΄ γραφ.: 1074 και κατά τις ώρες 12:00-14:30 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων θα οριστούν ,μετά τις δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο ,από τις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης.

Κατεβάστε :
Την περίληψη της ανακοίνωσης της ΣΟΧ 1/2012 από εδώ
Το κείμενο της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012 από εδώ
Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ


Προσοχή επειδή υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της προκήρυξης και της περίληψης της ως προς το έντυπο της αίτησης ( στην προκήρυξη αναγράφεται το έντυπο ΣΟΧ 2 ενώ στην περίληψη ΣΟΧ1 ) κατά την γνώμη μας πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις με έντυπο ΣΟΧ 2.
Για αποφυγή προβλημάτων σε σχέση με το έντυπο της αίτησης  επικοινωνήστε με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. ( Λάθος έντυπο αίτησης συνιστά  λόγο απόρριψης) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου