Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ

Νέα αναστολή εφαρμογής του μέτρου ως προς τις ημερομηνίες 4-2-2013 διαβάστε σχετικά εδώ 

Έχει δοθεί νέα παράταση μόνο για τις εισφορές διαβάστε εδώ  η ΑΠΔ προς το παρόν πάει με τις νέες ημερομηνίες.


Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση – προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας, την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή τους ,   κρίνει αναγκαίο η ισχύς των εν λόγω διατάξεων να έχουν εφαρμογή από τον 10/2012 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2012) .   

Κατόπιν των προαναφερομένων, αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος. 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Γ99/1/118 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου