Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΤΑ 59 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ & ΕΒΡΟΥ


ΣΟΧ 25 / 2012


Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα εννέα (59) ατόμων, (19 Δ .Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 36 Δ.Ε. Διανομέων και 2 Δ .Ε. Οδηγών) πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και επίσης (2 Δ.Ε. Οδηγών) πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τους νομούς Δ ράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.
Οι ενδιαφερόμ ενοι καλούνται να συ πληρώσουν την αίτηση μ ε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, Τ.Θ.1241, Τ.Κ. 651 10 - ΚΑΒΑΛΑ (για την ΣΟΧ 25/ 2012), υπόψη κ. Ποδάρα Κωνσταντίνου. 

Οι ημερομηνίες αποστολής αιτήσεων αναμένονται. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Κάνε κλικ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου