Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ - Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΥΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣΌσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ ηλικίας  55 έως 64 ετών απολύονται από 15/07/2010 έως 31/12/2012 έχουν δικαίωμα αυτασφάλισης εφόσον παραμείνουν άνεργοι μετά την απόλυση.Το δικαίωμα αυτασφάλισης ασκείται εντός διμήνου από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Ο εργοδότης που τους απέλυσε έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στο κόστος της αυτασφάλισης με ποσοστό :
α) 50%, προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα 
μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών 
ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και
β) 80%, προκειμένου για ασφαλισμένους 60 έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα ομοίως
μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών 
ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του ΙΚΑ εδώ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου