Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις, ήρθε και η απόφαση της αναστολής και για την χρήση 2011( είχε ανασταλεί και για την χρήση 2010)  της υποχρέωσης υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα ,   μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ .

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης ΠΟΛ .  1186/21-09-2012 εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου