Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Καινοτόμες υπηρεσίες στη Νέα Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ

Δελτίο τύπου
Μία νέα εποχή εγκαινιάζεται για τις υπηρεσίες και το ρόλο του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναβαθμίζεται. 

Η νέα διαδικτυακή πύλη (portal) του Οργανισμού αποτελεί απάντηση στην ανάγκη αναβάθμισης τόσο του τρόπου ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τις δράσεις του όσο και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε μία λογική εξατομικευμένης εξυπηρέτησης του χρήστη.

Κεντρικό σημείο αναφοράς του portal είναι η δυνατότητα αυτόματης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να αναρτούν αγγελίες κενών θέσεων εργασίας και οι αναζητούντες εργασία να καταχωρούν τα βιογραφικά τους σημειώματα. Μέσω της μηχανής αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σύζευξη κενών θέσεων με τα βιογραφικά που έχουν καταχωρηθεί, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και με ενημέρωση και των δύο μερών για τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Η μηχανή αναζήτησης, επίσης, διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα εξυπηρέτησης ανέργων και εργοδοτών του Οργανισμού με δύο τρόπους:

α) ανταλλάσσοντας στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας και τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβάλλονται, μέσω του συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων των δύο συστημάτων και
β) ελέγχοντας τα στοιχεία των ανέργων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (web services) για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ή για την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας και επιδότησης, με τη μεταφορά στοιχείων από τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος εξυπηρέτησης ανέργων και εργοδοτών.
Μέσω της νέα διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ προσφέρονται:

1. καλύτερη και ευκολότερη ενημέρωση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Για το σκοπό αυτό ανασχεδιάστηκε το προφίλ του διαδικτυακού τόπου και οι πληροφορίες κατανεμήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε menu φιλικό στον χρήστη, με γνώμονα τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πολίτη
2. εξειδικευμένη πληροφόρηση στους χρήστες της πύλης. Σε αυτό το πνεύμα προστέθηκε η επιλογή των Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), που απαντά στα ερωτήματα που συνήθως θέτουν οι συναλλασσόμενοι με τον ΟΑΕΔ στις κατά τόπους Υπηρεσίες του. Με αυτό τον τρόπο, αφ’ ενός μεν παρέχεται άμεση και ακριβής πληροφόρηση στους χρήστες του portal του Οργανισμού ώστε να εξυπηρετούνται με τον βέλτιστο τρόπο, δίχως να είναι απαραίτητη η προσέλευσή τους στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αφ’ ετέρου δε επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών και μείωση του διοικητικού φόρτου και κόστους
3. εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με τον Οργανισμό. Με αυτό τον προσανατολισμό δημιουργήθηκε σύστημα πιστοποίησης για τους εγγεγραμμένους χρήστες (με κλειδάριθμο) του portal, σε διασύνδεση με τα τηρούμενα στοιχεία για τους συναλλασσόμενους στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Ανέργων και Εργοδοτών του ΟΑΕΔ. Οι πιστοποιημένοι χρήστες του portal του Οργανισμού, επιχειρήσεις και άτομα που αναζητούν εργασία, έχουν στοχευμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που εξυπηρετούν το δικό τους προφίλ
4. χορήγηση βεβαιώσεων ανεργίας και επιδότησης ανεργίας ηλεκτρονικά, ώστε να απαλλάσσεται ο πολίτης από την προσέλευση στον ΟΑΕΔ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να μειώνεται το διοικητικό κόστος για τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού

Στο πλαίσιο αυτό:
α) Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά, με έναν απλό web browser, από το χώρο τους
• να ανεβάζουν κενές θέσεις εργασίας, να τις ενημερώνουν και να τις απενεργοποιούν, όταν θα παύουν να ισχύουν
• να αναζητούν άτομα που ενδιαφέρονται για εργασία και έχουν καταχωρήσει βιογραφικό σημείωμα στη βάση δεδομένων του portal
• να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού. Επίσης, η σύζευξη των ενεργών θέσεων εργασίας με τους αναζητούντες εργασία που διαθέτουν το αντίστοιχο κατάλληλο προφίλ πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ γίνεται ενημέρωση κάθε επιχείρησης ηλεκτρονικά, στη βάση δεδομένων του portal, με τα αποτελέσματα της διαδικασίας της σύζευξης.

β) Οι πιστοποιημένοι χρήστες που αναζητούν εργασία μπορούν
• να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα, με βάση τα οποία θα τους αναζητούν οι υποψήφιοι εργοδότες
• να αναζητούν κενές θέσεις εργασίας, κάνοντας χρήση της μηχανής αναζήτησης στην αρχική σελίδα της πύλης
• να ενημερώνονται, είτε σε συγκεκριμένο χώρο στη βάση δεδομένων της πύλης είτε με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για την ανταπόκριση στην καταχώρηση του βιογραφικού τους από υποψήφιους εργοδότες
• να εκτυπώνουν βεβαιώσεις ανεργίας ή επιδότησης
• να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξή τους σε προγράμματα επιδότησης του ΟΑΕΔ.

Μέσω αυτής της ψηφιακής αναβάθμισης, ο Οργανισμός, τόσο με την πρωτοποριακή δυνατότητα της αυτόματης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας όσο και με την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών που παραδοσιακά απαιτούσαν τη φυσική παρουσία του πολίτη, ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα του εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και της περιστολής των γραφειοκρατικών βαρών.

Καιρός ήταν!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου