Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

140 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ 5 ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ


Από την ΔΕΗ ανακοινώθηκαν 5 νέες προκηρύξεις ορισμένου χρόνου για διοικητικούς υπαλλήλους. 
Αναλυτικά η ΔΕΗ θα προσλάβει 48 ατόμα στην Διεύθυνση Πωλήσεων Αττικής, 18 ατόμα στην Διεύθυνση Πωλήσεων Περιφέρειας  Πελοποννήσου και Ηπείρου , 48 ατόμα στην Διεύθυνση Πωλήσεων Περιφέρειας  Μακεδονίας- Θράκης, 14 ατόμα στην Διεύθυνση Πωλήσεων Περιφέρειας  Κεντρικής Ελλάδος, και 12 ατόμα στην Διεύθυνση Πωλήσεων Περιφέρειας  Νήσων Αιγαίου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις 5 προκηρύξεις είναι από 24-10-2012 έως 02-11-2012.

Κατεβάστε 
  • Την προκήρυξη ΣΟΧ 03/12 Περιφέρειας Αττικής από εδώ .
  • Την προκήρυξη ΣΟΧ 04/12 Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης από εδώ .
  • Την προκήρυξη ΣΟΧ 05/12 Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου από εδώ.
  • Την προκήρυξη ΣΟΧ 06/12 Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος .από εδώ
  • Την προκήρυξη ΣΟΧ 07/12 Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου από εδώ .
  • Το έντυπο της αίτησης από εδώ
  • Το παράρτημα για το Εποχικό προσωπικό από εδώ 
  • Το παράρτημα.απόδειξης χειρισμού Υ/Η από εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου