Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 22/2012 ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΡΤΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑ


Καλή επιτυχία!
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 22/2012 αφορούν θέσεις στα ΕΛΤΑ Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας & Πρέβεζας.

Πίνακες κατάταξης διανομέων 
 • Κατάστημα Μετσόβου              κωδ. θέσης 216 εδώ
 • Κατάστημα Βροσίνας               κωδ. θέσης 220 εδώ
 • Μονάδα διανομής Ιωαννίνων   κωδ. θέσης 323 εδώ  
 • Κατάστημα Λευκίμμης              κωδ. θέσης 330 εδώ
 • Κατάστημα Τζάβρου                 κωδ. θέσης 331 εδώ
 • Κατάστημα.Καρουσάδων        κωδ. θέσης 332 εδώ  
 • Κατάστημα Κόνιτσας                κωδ. θέσης 334 εδώ
 • Μονάδα διανομής Άρτας          κωδ. θέσης 335 εδώ
 • Μονάδα διανομής Κέρκυρας   κωδ. θέσης 336 εδώ  
 • Κατάστημα Παραμυθιάς          κωδ. θέσης 337 εδώ  
 • Κατάστημα Φιλιατών                 κωδ. θέσης 338 εδώ 
 • Κατάστημα Πάργας                   κωδ.θέσης 339 εδώ  
Πίνακες κατάταξης Εσωτ. εκμετάλλευσης
 • Κατάστημα Ιωαννίνων               κωδ. θέσης 217 εδώ  
 • Κατάστημα Ιωαννίνων 2            κωδ. θέσης 218 εδώ
 • Κατάστημα.Ανατολής                κωδ. θέσης 219 εδώ
 • Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων     κωδ. θέσης 221 εδώ
 • Κέντρο Διαλογής Κέρκυρας     κωδ. θέσης 222 εδώ
 • Κατάστημα Άρτας                      κωδ. θέσης 333 εδώ 
Πίνακες κατάταξης Οδηγών
 • Κέντρο διαλογής Ιωαννίνων     κωδ. θέσης 415 εδώ  
Πίνακας απορριπτομένων 
 • Όλων των θέσεων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου