Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 59 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕΠρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα εννέα (59) ατόμων στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς που εδρεύει στο Ρουφ (Ν. Αττικής) και των Περιφερειακών Τομέων της ανά την επικράτεια. (Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 12-10-2012).

Κατεβάστε 
Την ανακοίνωση της προκήρυξης ΣΟΧ1Α/2012 από εδώ
Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί,) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ
Το Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας (αν η προκήρυξη το απαιτεί,) - Ημ. Εκδ. 06/03/2012 από εδώ 

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου