Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Καταβάλετε από τον ΟΑΕΔ  κατ' εξ΄ εξαίρεση ως επίδομα ανεργίας το 70% του μισθού ή του ημερομισθίου που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν απολυθεί, και μάλιστα χωρίς περιορισμό ως προς το  ύψος των αποδοχών. 


Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αποκλειστικά απολυμένους οι οποίοι απολύονται μέσα σε διάστημα ενός έτους το αργότερο από την ημερομηνία συγχώνευσης των επιχειρήσεων. Τα παραπάνω απορρέουν από το άρθρο 6 του Ν.435/76 . 

Όσοι απολυόμενοι εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη πρέπει κατά την αρχική αίτηση τους για το επίδομα ανεργίας στον ΟΑΕΔ εκτός των λοιπών δικαιολογητικών που αναφέρονται στις γενικές διατάξεις περί επιδόματος ανεργίας  , να έχουν μαζί τους και το ΦΕΚ της συγχώνευσης  ή την απόφαση της  Διεύθυνσης Εμπορίου σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ.


     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου