Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 41 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

H Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης κατόπιν της υπ' αρίθμ: 718/2011 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να υλοποιήσει για 12η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών των Σχολείων, για εργαζόμενες μητέρες- Καλοκαίρι 2011».
Για τις ανάγκες της Δημιουργικής Απασχόλησης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να προβεί σε προσλήψεις έκτακτου εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, με τις παρακάτω ειδικότητες:

ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Οκτώ (8)
Νηπιαγωγοί
Επτά (7)
Γυμναστές
Πέντε (5)
Παιδαγωγοί ή Φιλόλογοι
Τέσσερεις (4)
Εικαστικοί
Τέσσερεις (4)
Μουσικολόγοι
Τέσσερεις (4)
Θεατρολόγοι
Ένας (1)
Ψυχολόγος
Οκτώ (8)
Παιδαγωγοί-Φιλόλογοι-Γυμναστές με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την Τρίτη 7 Ιουνίου έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου,  στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/ση: Κων/νου Καραμανλή 38 Β, 1ος όροφος, τηλ: 2310.840295, Από ώρα 8.00πμ έως 14.30μμ.
 
     Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
 
  • Τίτλοι Σπουδών (επικυρωμένοι)
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας(επικυρωμένο)
  • Αρ. Μητρώου Ι.Κ.Α
  • Α.Φ.Μ
  • Δ.Ο.Υ
  • Κάρτα ανεργίας
Για τους υποαπασχολούμενους εκπαιδευτικούς,
  • Βεβαίωση εργασίας από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή τον Φορέα Απασχόλησής τους, για το εβδομαδιαίο ωράριο   εργασίας τους.

Κάνε κλικ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου