Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ

Μετά τις ατέλειωτες ουρές φορολογουμένων που εμφανίσθηκαν στα τμήματα μητρώου των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας προκειμένου να παραλάβουν τον ηλεκτρονικό κλειδάριθμο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ενεργοποίησε από σήμερα νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογουμένων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο TAXISnet. 

Η διαδικασία αυτή καταργεί την ανάγκη ο φορολογούμενος να μεταβεί στη ΔΟΥ για να αποκτήσει κλειδάριθμο και να πιστοποιήσει συγκεκριμένο λογιστή για την υποβολή της. Αντί αυτής της διαδικασίας, ο φορολογούμενος αρκεί να δώσει στο λογιστή – φοροτεχνικό με τον οποίο συνεργάζεται τρία απλά στοιχεία που βοηθούν την ταυτοποίησή του στο TAXISnet.
Συγκεκριμένα, ένας εξουσιοδοτημένος λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλλει με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο TAXISnet. Στην περίπτωση αυτή κατά την είσοδο στην εφαρμογή o λογιστής – φοροτεχνικός θα εισάγει τα εξής στοιχεία του υπόχρεου: α) τον Α.Φ.Μ. του, β) τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου του, όπως αυτός εμφανίζεται στο μητρώο TAXIS και γ) τον αριθμό ειδοποίησης τού περσινού του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (του οικονομικού έτους 2010). Η είσοδος στην εφαρμογή υποβολής επιτρέπεται μόνο όταν όλα τα στοιχεία εισόδου είναι αθροιστικά ορθά.

Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή – φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί. Ο λογιστής – φοροτεχνικός οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του αντίγραφο της δήλωσης με υπογραφή του πελάτη του, προς δική του εξασφάλιση και απόδειξη της ανάθεσης σ΄ αυτόν της υποβολής δήλωσης. Ο λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη δήλωση του τρέχοντος έτους που υπέβαλλε οριστικά (για την εκτύπωση αντιγράφων αυτής, του εκκαθαριστικού σημειώματος και των συνυποβαλλόμενων εντύπων) μέχρι και 15 ημέρες μετά την τελευταία καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος 2011.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου