Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΙΖΕΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας τις προηγούμενες  μέρες σε σχέση με την διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά αλλά και στα Γυμνάσια της χώρας το Υπουργείο επανέρχεται με νέα ανακοίνωση του στην οποία ορίζει μεταβατικό διάστημα ενός έτους για τα μαθητές του Δημοτικού και δύο ετών για τους μαθητές του Γυμνασίου πριν την πλήρη εφαρμογή των νέων μέτρων .

Διαβάστε αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παρακάτω.


Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης Ξένης Γλώσσας σε Δημοτικά και Γυμνάσια

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Για τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας μέχρι σήμερα προϋπόθεση  ήταν να υπάρχουν τουλάχιστον 12 μαθητές με την ιδία επιλογή στο ίδιο Γυμνάσιο. Το απαιτούμενο όριο περιοριζόταν στους 8 μαθητές για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Προβλεπόταν μάλιστα και η δυνατότητα για ακόμα μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα , εάν υπήρχε διαθέσιμος εκπαιδευτικός. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε στην εμφάνιση περιπτώσεων  με τμήματα πολύ μικρότερα των 8 μαθητών (όπως λανθασμένα προέβλεπε η εγκύκλιος 90024/Γ2/9-9-2005) και τμήματα ακόμα και με ένα μαθητή.
Ταυτόχρονα η απουσία προϋποθέσεων και σχεδιασμού συνέχισης της ίδιας  Β΄ Ξένης γλώσσας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο επέτρεπε σε μαθητές που είχαν επιλέξει να διδαχτούν  συγκεκριμένη Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Δημοτικό, να επιλέγουν διαφορετική Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο.

Αριθμός Δημοτικών Σχολείων όπου φέτος διδάσκεται η:
Αγγλική
3.637
Γαλλική
2.602
Γερμανική
2.490


Αριθμός Γυμνασίων που διδάσκουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ                                        


ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ
Αγγλική
1.844
311.889
Γαλλική
1.621
132.383
Γερμανική
1.411
129.329
Ιταλική
649
29.761
Ισπανική
50
1.199

Εκπαιδευτικοί γαλλικής και γερμανικής φιλολογίας Γυμνασίων

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2010-2011

Γαλλικής (ΠΕ05):
3.322
Γερμανικής (ΠΕ07):
1.813


Ενδεικτικές περιπτώσεις καταστρατήγησης του θεσμού:
-1ο Παράδειγμα: Γυμνάσιο που διδάσκονταν και οι 4 Β’ Ξένες Γλώσσες, τα 5 τμήματα της Α’ Γυμνάσιου κατανέμονται σε 17(!!) με 5 τμήματα Γαλλικών με αριθμό μαθητών από 7 έως 11, 5 τμήματα Γερμανικών με αριθμό μαθητών από 2 έως 6,   5 τμήματα Ιταλικών με αριθμό μαθητών από 2 έως 10 και 2 τμήματα Ισπανικών με 9 μαθητές το καθένα.  Ενώ, θα έπρεπε να απαιτούνται 10 εκπαιδευτικές ώρες για την κάλυψη της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Α’ Γυμνασίου, τελικά απαιτήθηκαν 34(!!) εκπαιδευτικές ώρες.

-2ο Παράδειγμα: Γυμνάσιο που διδάσκονται Γαλλικά και Γερμανικά, λειτουργεί και Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ), τα τμήματα κατανέμονταν ως εξής:
Α’ Γυμνάσιου: 4 τμήματα Γερμανικών με αριθμό μαθητών από 8 (στο ΤΑΔ) έως 17 και 4 τμήματα Γαλλικών με αριθμό μαθητών από 3 (στο ΤΑΔ) έως 8
Β’ Γυμνάσιου: 4 τμήματα Γερμανικών με αριθμό μαθητών από 3 (στο ΤΑΔ) έως 15 και 4 τμήματα Γαλλικών με αριθμό μαθητών από 6 έως 9 (στο ΤΑΔ)
 Γ’ Γυμνάσιου 3 τμήματα Γερμανικών με αριθμό μαθητών από 4 (στο ΤΑΔ) έως 10 και 3 τμήματα Γαλλικών με αριθμό μαθητών από 2 (στο ΤΑΔ) έως 16
Τα 2 Τμήματα της Γ’ Γυμνασίου σπάνε σε 6 τμήματα, εκ των οποίων τα 5 με αριθμό κατώτερο του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο. Ενώ θα έπρεπε να απαιτούνται 4 εκπαιδευτικές ώρες για την κάλυψη της Β’ Ξένης Γλώσσας στη Γ’ Γυμνασίου του συγκεκριμένου σχολείου, απαιτήθηκαν οι τριπλάσιες, δηλαδή 12(!!) εκπαιδευτικές ώρες.
-3ο Παράδειγμα: Γυμνάσιο που διδάσκονται 3 Β’ Ξένες Γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), τα 4 τμήματα της Α’ Γυμνάσιου κατανέμονται σε: 4 τμήματα Γερμανικών με 3, 4, 5 και 13 μαθητές αντίστοιχα. 3 τμήματα Γαλλικών με αριθμό μαθητών από 6 έως 11 και 3 τμήματα Ιταλικών με 1(!!), 4 και 5 μαθητές αντίστοιχα. 
Τα 3 τμήματα της Β’ Γυμνάσιου κατανέμονται σε: 3 τμήματα Γερμανικών με 4, 6, 10 μαθητές αντίστοιχα, 3 τμήματα Γαλλικών με αριθμό μαθητών από 9 έως 13 και 4 τμήματα Ιταλικών με 6,6,8 και 9 μαθητές αντίστοιχα.
Τα 3 τμήματα της Γ’ Γυμνάσιου κατανέμονται σε: 3 τμήματα Γερμανικών με 4, 5, 10 μαθητές αντίστοιχα και 3 τμήματα Γαλλικών με αριθμό μαθητών από 11 έως 17.
Ενώ για το συγκεκριμένο Γυμνάσιο θα έπρεπε να απαιτούνται 20 εκπαιδευτικές ώρες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα, τελικά απαιτήθηκαν 52(!!).

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μέσο όρο διδάσκουν 2 ξένες γλώσσες. Στη χώρα μας προσφέρθηκαν ως επιλογές 4 ξένες γλώσσες (και επιπλέον Ρωσικά και Τούρκικα με πιλοτικά προγράμματα), χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη και μελέτη για την επέκταση αυτή.

Β΄ Ξένη Γλώσσα στα 961 Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ και στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία : Μεταβατική Περίοδος
Για τη σχολική χρονιά 2011-2012, στα 961 Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία, η επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας, ανάμεσα σε Γαλλικά και Γερμανικά,  παραμένει και  η διδασκαλία της ανά τάξη οργανώνεται ως εξής:
·         Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού θα διδάσκονται μια Β’ Ξένη Γλώσσα, βάσει της πλειοψηφούσας επιλογής των μαθητών.
·         Για να μη διαταραχτεί ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των μαθητών που φοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011  στην Ε’ Δημοτικού και έχουν ήδη επιλέξει και διδαχτεί Β’ Ξένη Γλώσσα, ορίζεται μεταβατική περίοδος ενός χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές, που τη νέα σχολική χρονιά (2011-2012) θα φοιτούν στη ΣΤ’ Δημοτικού, θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη Β’ Ξένη Γλώσσα που διδάχτηκαν στην Ε’ Δημοτικού.
·         Και στις δύο περιπτώσεις  προϋπόθεση είναι να υπάρχει ελάχιστος αριθμός 15 μαθητών ανά τμήμα.
·         Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης κλπ.) προϋπόθεση είναι να υπάρχει ελάχιστος  αριθμός 12 μαθητών ανά τμήμα. Η τελική απόφαση για την επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας που θα διδάσκεται ,λαμβάνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Β’ Ξένη Γλώσσα στο Γυμνάσιο
·         Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνάσιου τη νέα σχολική χρονιά (2011-2012) θα διδάσκονται Β’ Ξένη Γλώσσα, με βάση την ύπαρξη εκπαιδευτικών με οργανική θέση στο σχολείο της αντίστοιχης ειδικότητας.
·         Στις περιπτώσεις που στο σχολείο υπάρχουν οργανικές θέσεις δύο ή περισσότερων ειδικοτήτων Β’ Ξένης Γλώσσας, ο Διευθυντής του σχολείου θα συγκεντρώσει τα ενυπόγραφα σημειώματα των μαθητών που φοιτούν στη Στ΄ Δημοτικού για τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν και αφού προσμετρήσει το πλήθος των μαθητών στις γλώσσες που διδάσκονται στην Α’ και Β’ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2010-11, θα υποβάλλει εισήγηση  στον  Διευθυντή εκπαίδευσης. Η τελική απόφαση για την επιλογή λαμβάνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
·         Προϋποθέσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι η συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού 15 μαθητών ανά τμήμα και η ύπαρξη οργανικά τοποθετημένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί  ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των μαθητών, ορίζεται για τα Γυμνάσια μεταβατική περίοδος δυο ετών, ως εξής:
·         Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β’ και Γ’ Γυμνάσιου τη σχολική χρονιά 2011-2012 και στην Γ’ Γυμνάσιου τη σχολική χρονιά 2012-2013, οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει και διδαχτεί Β’ Ξένη Γλώσσα, θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη Β’ Ξένη Γλώσσα που έχουν ήδη επιλέξει και διδαχτεί (Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά) ανεξάρτητα από την τελική επιλογή του Γυμνασίου τους.
·         Προϋποθέσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι η συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού 15 μαθητών ανά τμήμα και η ύπαρξη οργανικά τοποθετημένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές.
·         Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης κλπ), προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη ελάχιστου  αριθμού 12 μαθητών ανά τμήμα και η ύπαρξη οργανικά τοποθετημένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές. Η τελική απόφαση για την επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας που θα διδάσκεται ,λαμβάνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Τι σχεδιάζεται για το μέλλον
Με βάση τη νέα εκπαιδευτική πολιτική για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχεδιάζεται ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσας στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του Νέου Σχολείου.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί (Ιούνιος 2011)  το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο είναι κοινό για όλες τις γλώσσες αλλά και ενιαίο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το ΕΠΣ-ΞΓ  υιοθετεί την 6βαθμη  κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας , με το οποίο θα συνδεθεί η σχολική εκπαίδευση.
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα εφαρμοστούν πιλοτικά το σχολικό έτος 2011-2012 σε 160 Σχολεία (δημοτικά – γυμνάσια), ενώ η γενικευμένη εφαρμογή τους θα γίνει το σχολικό έτος 2012-2013.
Στόχος είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα εξασφαλίζει την απόλυτη σύνδεση και συνέχεια των ξενόγλωσσων σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και θα οδηγεί στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Θα ακολουθήσουν οι σχετικές εγκύκλιοι   

Κάνε κλικ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου