Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Μετά την Υπουργική Απόφαση Φ 12 /518/61284/Γ1/27-05-2011 βάση της οποίας από τη σχολική χρονιά 2011-2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη, θα διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, εκτός από τα Αγγλικά μία και μόνο δεύτερη ξένη γλώσσα, την οποία θα επιλέξει η πλειοψηφία των γονέων και κηδεμόνων με δήλωσή της , ήρθε η Υπουργική Απόφαση 62780/Γ2/ 02/06/2011 η οποία αφορά τα Γυμνάσια και βάση της οποίας σε κάθε Γυμνάσιο θα διδάσκεται μία δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής. 

Για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού στο σχολείο.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανική θέση ή οργανική θέση έχουν δύο (2) ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40) θα επιλεγεί η ξένη γλώσσα που επιθυμεί να διδαχθεί η πλειοψηφία των μαθητών του Γυμνασίου.

Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου οι οποίοι στην Α΄ και Β΄ τάξη διδάχτηκαν διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα επιλογής του σχολείου υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: 
· ή να ισχύσει το Π.Δ. 188/1985 (απαλλαγή μαθητών από την ξένη γλώσσα) 
· ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής.

Ουσιαστικά όσα παιδιά έχουν την ατυχία να μην επιλεγεί η ξένη γλώσσα την οποία είχαν διδαχτεί τα προηγούμενα χρόνια τα αναγκάζουν σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ή σε απαλλαγή από το μάθημα της δεύτερης ξένης γλώσσας.  Τα δε παιδιά που έχουν την τύχη να επιλεγεί ως δεύτερη ξένη γλώσσα η γλώσσα την οποία διδασκόντουσαν τα προηγούμενα έτη θα βρεθούν ξαφνικά σε πολυπληθέστερα τμήματα, με συμμαθητές οι οποίοι ποτέ κατά το παρελθόν δεν έχουν διδαχθεί την γλώσσα αυτή με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και  την αναποτελεσματική διδασκαλία της γλώσσας αυτής .

Έτσι φέτος πολύ περισσότερο  από κάθε άλλη χρονιά ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν ως πειραματόζωα τα παιδιά μας στο βωμό της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ( ουσιαστικά της περικοπής δαπανών λόγω Δ.Ν.Τ. ). Εμάς δε τους γονείς μας ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τα οικογενειακά έξοδα καθώς θα αναγκαστούμε να υποστούμε το οικονομικό κόστος των φροντιστηρίων ή των ιδιαιτέρων  μαθημάτων. 

Αν θέλουμε να λεγόμαστε αναπτυγμένη χώρα πρέπει να σταματήσει το Υπουργείο Παιδείας να παίζει με τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων , να σταματήσει η μείωση των δαπανών στο Υπουργείο Παιδείας , να αποφασιστεί μία εκπαιδευτική πολιτική  η οποία να είναι προς όφελος των μαθητών και όχι προς όφελος των άδειων ταμείων του Υπουργείου Οικονομικών ,  και επιτέλους η όποια πολιτική να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι ορίζοντα σχολικής χρονιάς . 

Αν όμως θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν με τα παιδιά μας τότε να ψηφίσουν έναν νόμο βάση του οποίου όλα τα παιδιά των υποψήφιων πολιτικών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ και όχι στα ιδιωτικά έτσι ώστε να αρχίσουν κάποτε να παίζουν και με τα δικά τους παιδιά .

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. ΝΤΡΟΠΗ !!

Κάνε κλικ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου