Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ στις τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους.Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.Τα μόνα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του ο συνταξιούχος είναι το  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του καθώς και το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.
Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του ίδιου του συνταξιούχου  θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής - να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου  και ΟΧΙ στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή .

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΙΚΑ :

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα να προσέλθετεστην τράπεζα από την οποία σας καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, προσκομίζοντας:
  • 1. Το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • 2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
Σε περίπτωση που αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής - να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας και ΟΧΙ στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή σας.Για την διευκόλυνσή σας, το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να βεβαιωθεί και με την παρουσία κατ΄ οίκον της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας, καθόσον εάν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 δεν έχετε δηλώσει την παρουσία σας στις τράπεζες, η Υπηρεσία θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να αναστείλει την καταβολή της σύνταξης.Επιπλέον, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησής σας και εφόσον επιθυμείτε αλλαγή του λογαριασμού πίστωσης που μέχρι σήμερα καταβάλλεται η σύνταξή σας, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή σας στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Επισημαίνεται ότι, εάν στο Ενημερωτικό Σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ(Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) στο δεξιό άνω άκρο του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων, θα πρέπει:
  • Εάν έχετε ΑΜΚΑ να τον προσκομίσετε στην Τράπεζα
  • Εάν δεν έχετε ΑΜΚΑ να φροντίσετε για την έκδοσή του, πριν από την προσέλευσή σας για την απογραφή σας στις τράπεζες όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλλετε. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου