Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι νέοι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων               ( ΕΚΑΣ) από το τρέχον έτος και εφεξής.


Οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους είναι οι παρακάτω:
α. Να έχουν συμπληρώσει την 1/1/2011 το 60ό έτος της ηλικίας αν είναι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου.
β. Να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα έως και 8.472,09 ευρώ.
γ. Να έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ.
δ. Να έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 15.380,90 ευρώ.
ε. Να μην υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης μαζί με τα επιδόματα.


Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται α) στα 230,00 € για τους χαμηλοσυνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.715,65 ευρώ  , β) στα 172,50 για τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ , γ)  στα 115,00 € για τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ, δ) στα 57,50 € για τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ .
Επίσης χορηγείται για πρώτη φορά ΕΚΑΣ ύψους 30,00€ κατά μήνα με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.Το συγκεκριμένο ποσό ΕΚΑΣ  , το οποίο χορηγείται από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου  χορηγείται  στους δικαιούχους  σύνταξης γήρατος- αναπηρίας και θανάτου των φορέων κύριας ασφάλισης ( πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ που πληρούν αθροιστικά :

Α) τις προϋποθέσεις της μόνιμης διαμονής στη χώρα και του ηλικιακού ορίου των 60 ετών ( προκειμένου για τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου) , και

Β) Τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια :
αα) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις ( κύριες , επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς , ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα κυμαίνεται από 8.472,10 € μέχρι 9.200,00 € .

Δείτε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ΕΚΑΣ εδώ . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου