Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ - ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Νέα μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 2% με αναδρομική ισχύει από 01-01-2011, μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζεται ο τρόπος κράτησης και απόδοσης  στο Δημόσιο της εισφοράς αλληλεγγύης , η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 38 του νόμου 3986/2011 .

Σύμφωνα με την απόφαση :

-Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό (2%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και  αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας.

-Το παραπάνω ποσό  παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και η απόδοση του γίνεται μηνιαίος στον οικείο ΚΑΕ  σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόδοση και των λοιπών κρατήσεων. Ειδικότερα, για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και ΝΠΙΔ, καθώς και τους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής της ΕΑΠ, η απόδοση της ανωτέρω κράτησης πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω των Δ.Ο.Υ.

-Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2011. Η ανωτέρω ειδική εισφορά, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-7-2011, κατανέμεται ισόποσα και συνεισπράττεται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α. 2/57654/0022 εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου