Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΔΩΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 17-12-2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ


Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών θα επιστραφούν οι φόροι που πληρώθηκαν για δωρεά ή γονική παροχή προκειμένου να ανεγερθεί ή να αγορασθεί πρώτη κατοικία.
Το μέτρο έχει εφαρμογή σε υποθέσεις δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 17/12/2010 και συνεπώς και στην αγορά/ανέγερση ακινήτου που πραγματοποιήθηκε από την ημερομηνία αυτή και μετά. Σύμφωνα με την ίδια  εγκύκλιο , λόγω της αναδρομικής ισχύος της διάταξης αυτής  οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει  να προβούν, οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως ή υποβολής ανακλητικής δήλωσης του φορολογουμένου, στη διαγραφή του βεβαιωθέντος και επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής, για δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3899/2010 και αφορούσανε δωρηθέν χρηματικό ποσό για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας, το οποίο υπερέβαινε το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 8 του ίδιου νόμου.

Επίσης η εγκύκλιος ορίζει, ότι αναστέλλεται μέχρι 31-12-2013 η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.

Δείτε το πλήρες κείμενο την ΠΟΛ.1165/29-07-2011 εδώ

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου