Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΙΣ 700.000 ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ


Στα 699.658 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιούλιο. Από αυτά 288.961 είναι άνδρες (ποσοστό 41,30%) και 410.697 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,70%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 1,82% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Η αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 1,82% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παράλληλα με τη μείωση των καταγγελιών και λήξεων συμβάσεων εργασίας κατά -11,20% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010 η οποία παρά τη μείωση των αναγγελιών πρόσληψης κατά -12,07%, οδήγησε στην αύξηση των καθαρών θέσεων απασχόλησης μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά τον μήνα Ιούλιο.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,70%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,09%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,21)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,21%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (35,54%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (18,00%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,25%).
Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (93,05%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (5,68%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,27%).
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 205.534 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 7.219 άτομα, ποσοστό 3,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 84,49% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 6,94% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 3,76% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 2,62% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, και το 1,83% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 81.773, μειωμένες κατά –19,86% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (102.032) και κατά -12,07% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010 (92.996). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 23.988 (μειωμένες κατά –9,89% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,17% σε σχέση με τον Ιούλιο 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 31.532 (μειωμένες κατά –30,95% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,22% σε σχέση με τον Ιούλιο 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 25.510 (αυξημένες κατά 9,86% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά μειωμένες κατά –13,28% σε σχέση με τον Ιούλιο 2010). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 55.520, το 56,79% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –23,20% από τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο (72.287) και μειωμένο κατά –11,20% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010 (62.520).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 743 θέσεις εργασίας, έναντι 6.524 τον Ιούνιο και 1.059 τον Ιούλιο του 2010.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα  Ιούλιο του 2011.Α.      ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Ιούλιο 2011 ανήλθε σε 699.658 άτομα. Από αυτά 267.924 (38,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 431.734 (61,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,88% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 20,38%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 288.961 είναι άνδρες (ποσοστό 41,30%) και οι 410.697 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,70%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 438.712 άτομα, (ποσοστό 62,70%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 196.525 άτομα, (ποσοστό 28,09%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 64.421 άτομα (ποσοστό  9,21)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 316.337 άτομα, (ποσοστό 45,21%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 248.659 άτομα, (ποσοστό 35,54%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 125.942 άτομα, (ποσοστό 18,00%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.720 άτομα, (ποσοστό 1,25%).
Στους Έλληνες Υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 651.049 άτομα, (ποσοστό 93,05%), στους Υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 39.729 άτομα, (ποσοστό 5,68%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 8.880 άτομα, (ποσοστό 1,27%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούνιο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Ιούλιο 2010) καταγράφηκαν:
4  Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 12.485 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,82% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Κρήτης (3,95%) και αύξηση κατά 129.916 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 22,80% από τον Ιούλιο του 2010.
4  Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 7.494 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 2,88% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στη Περιφέρεια Αττικής (3,40%) και αύξηση κατά 77.206 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 40,48% από τον Ιούλιο του 2010.


Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Ιούλιο 2011 ανήλθε σε 78.214 άτομα, από τα οποία 34.817 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 43.397 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2    ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Ιούλιο  ανέρχεται σε 205.534 άτομα. Από αυτά 173.651 (ποσοστό 84,49%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 14.258 (ποσοστό 6,94%) είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, 7.726 (ποσοστό 3,76%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 5.379 (ποσοστό 2,62%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 3.768 (ποσοστό 1,83%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων και 752 (ποσοστό 0,37%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  174.742 άτομα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούνιο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους ( Ιούλιο 2010) καταγράφηκαν:
4  Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 7.219 άτομα και αύξηση κατά 20.825 άτομα από τον Ιούλιο του 2010. 
4  Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 9.561 άτομα και αύξηση κατά 19.907 άτομα από τον Ιούλιο του 2010. 
4  Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -2.342 άτομα και αύξηση κατά 918 άτομα από τον Ιούλιο του 2010. 
4  Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 9.980 άτομα και αύξηση κατά 18.375 άτομα από τον Ιούλιο του 2010. 

Β.      ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1    ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 81.773, μειωμένες κατά –19,86% από τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο (102.032) και μειωμένες κατά –12,07% σχετικά με τον Ιούλιο του 2010 (92.996).

Β.2    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 23.988, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –2.633 άτομα.
Β.3    ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Ιούλιο ανέρχονται σε 31.532, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –14.134 άτομα.  
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 55.520, το 56,79% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –23,20% από τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο (72.287) και  μειωμένο κατά –11,20% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010 (62.520).

Β.4    ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα  Ιούλιο  ανέρχονται σε 25.510 μειωμένες κατά –13,28% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 (29.417) και  αυξημένες κατά 9,86% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (23.221). 

Β.5    ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε 743 έναντι 6.524 τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο και 1.059 τον Ιούλιο του 2010
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου