Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ



Τελειώνει η ταλαιπωρία και το πήγαινε έλα στις Δ.Ο.Υ. πολλών φορολογουμένων  δεδομένου ότι, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έθεσε σε λειτουργία αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου.

 Άντε να δούμε και την εφαρμογή του Ε9 και θα ολοκληρωθούμε ως φορολογούμενοι για φέτος ! 

Η υπηρεσία με τον γενικό τίτλο «Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου» μετά την αναβάθμιση της καλύπτει τέσσερις ομάδες από προσωρινές περιοδικές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου ανάλογα με το είδος του εισοδήματος. 


Συγκεκριμένα η αναβαθμισμένη εφαρμογή περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες.

Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: μισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, παρακράτηση φόρου για προμήθειες μεσιτείες, αμοιβές σε μη επιτηδευματίες, παρακράτηση φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν δημόσιες υπηρεσίες, παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαμεσολάβησης πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων και παρακράτηση φόρου στα κέρδη που εισπράττει φορολογούμενος, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.


Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες


Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα: παρακράτηση φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος και προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων.


Λοιπά Εισοδήματα: παρακράτηση φόρου σε αμοιβές τρίτων όταν εκδίδεται απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, παρακράτηση φόρου από εκμεταλλευτή ΤΑΧΙ και παρακράτηση φόρου και τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα.

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου