Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


Στον N.4038/2-2-2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

 Συγκεκριμένα:
  •  άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012:
Προϋποθέσεις:

- Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.
- Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
- Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.
- Εξόφληση-απώλεια στα πρότυπα της ρύθμισης του Ν 3943/2011.
- Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.

  •  άρθρο 21 παρ. β του Ν.40382012
Προϋποθέσεις:

- Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.
- Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011-καταβολή τρεχουσών εισφορών.
- Εξόφληση:
 i Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.
ii Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.
Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/4/2012.
- Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια.
- Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.
- Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.
- Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου