Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ19/2012

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 19/2012.

Νομοί  Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας & Κέρκυρας


Ειδικότητα :Διανομείς

Κωδικός θέσης 320
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 323
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 326
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων 
εδώ
Κωδικός θέσης 330
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 331
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 332
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ 
Ειδικότητα : Εσωτερικής Εκμετάλλευσης


Κωδικός θέσης 217
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Κωδικός θέσης 218
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ 
Κωδικός θέσης 219
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ
Κωδικός θέσης 220
Δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ

Πίνακας απορριπτέων 
Κωδ. Θέσεων  217, 218, 219, 220, 320, 323, 326,, 330, 331, 332, εδώ

5 σχόλια: