Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΕΚΤίτλοι τέλους για τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από χθες οι αρμοδιότητες τους και το προσωπικό τους έχουν μεταφερθεί στον ΟΑΕΔ.   

Οι πόροι, τα ήδη ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των δύο καταργούμενων φορέων μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» με διοικητική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια που συστήνεται με την παρούσα στον ΟΑΕΔ και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των ανειλημμένων αποκλειστικά και μόνον υποχρεώσεων, παροχών, προγραμμάτων καλύπτονται από τον παραπάνω ειδικό λογαριασμό. Νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και τη συντήρησή τους και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων οργανισμών.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου