Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΤΟ 2011 ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ Ε.Κ.Α.Σ. ΚΑΙ ΤΟ 2012

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε, εγκύκλιο σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), για το έτος 2012 σύμφωνα με την  οποία  τα  εισοδηματικά  κριτήρια  και  τα  ποσά  του  Ε.Κ.Α.Σ.  παραμένουν  στα  επίπεδα  του  έτους 2011. Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. ανέρχονται, κατά περίπτωση, ως εξής : 


Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται α) στα 230,00 € για τους χαμηλοσυνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.715,65 ευρώ  , β) στα 172,50  για τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ , γ)  στα 115,00 € για τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ, δ) στα 57,50 € για τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ .


Επίσης χορηγείται   ΕΚΑΣ ύψους 30,00€ κατά μήνα με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.
Το συγκεκριμένο ποσό ΕΚΑΣ , χορηγείται  στους δικαιούχους  σύνταξης γήρατος- αναπηρίας και θανάτου των φορέων κύριας ασφάλισης ( πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ που πληρούν αθροιστικά :

Α) τις προϋποθέσεις της μόνιμης διαμονής στη χώρα και του ηλικιακού ορίου των 60 ετών ( προκειμένου για τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου) , και
Β) Τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια :

  • Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις ( κύριες , επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς , ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα κυμαίνεται από 8.472,10 € μέχρι 9.200,00 € .
  • Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11€
  • Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500,00€.
Οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ΕΚΑΣ  στους συνταξιούχους και οι οποίες ισχύουν από το 2011είναι οι παρακάτω:
α. Να έχουν συμπληρώσει την 1/1/2012 το 60ό έτος της ηλικίας αν είναι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου.
β. Να έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και επιδόματα έως και 8.472,09 ευρώ.
γ. Να έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ.
δ. Να έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 15.380,90 ευρώ.
ε. Να μην υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης μαζί με τα επιδόματα.

Δείτε το κείμενο της εγκυκλίου 2012 για το ΕΚΑΣ εδώ 
Δείτε το κείμενο της εγκυκλίου 2011  εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου