Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Οι μανδαρίνοι του Υπουργείου Οικονομικών εμποδίζουν την ορθή δημιουργία του περιουσιολογίου.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής – Φοροτεχνικός

Όπως είναι ήδη γνωστό στις 30η Μαρτίου 2012, εκπνέει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2011. Στη δήλωση αυτή οι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση να συμπεριλάβουν όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα ακίνητά τους κατά τη χρήση 2010 (αγορές, πωλήσεις, μεταβολές κ.λπ.). 

Η ανωτέρω καταληκτική προθεσμία καθορίστηκε μετά από διαδοχικές παρατάσεις, ξεκινώντας από 22η Δεκεμβρίου 2011 (πρώτη παράταση με την απόφαση ΠΟΛ.1189/6.9.2011), 5η Μαρτίου 2012 (δεύτερη παράταση ΠΟΛ.1027/27.1.2012), μέχρι που φτάσαμε στην τελευταία παράταση (30.3.2012). 

Ως εδώ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσουμε, μιας και είναι πλέον συνηθισμένο κάθε χρόνο να παρατείνονται ορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες φορολογικών υποχρεώσεων.

Το ποτήρι όμως ξεχείλισε όταν κοινοποιήθηκε η απόφαση ΠΟΛ.1245/2.12.2011 με τίτλο «Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων». Με την απόφαση αυτή – εκτός των άλλων- δόθηκαν οδηγίες από το Υ.Ο. σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

Θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε αυτούσια κάποια εδάφια της συγκεκριμένης απόφασης για να καταδείξουμε την υποκρισία των συντακτών της και κατ’ επέκταση μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Ο. Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρεται στην επίμαχη εγκύκλιο: 

«Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έχει αναπτυχθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι’ αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανόν να προκύψει από χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού.

Προς τούτο, για όσους υπόχρεους δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009,δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να δουν την περιουσιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Στη συνέχεια, οι υπόχρεοι πραγματοποιούν διορθώσεις και για τα επόμενα έτη, ώστε η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης να ανταποκρίνεται στην 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους φορολογίας.
Περαιτέρω, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση Ε9 έτους 2011 ακόμη και αν έχει ήδη υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, η χειρόγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά υποβληθείσα».

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τεχνηέντως το Υπουργείο Οικονομικών, θέλησε να καλύψει τις δικές του αδυναμίες όσον αφορά αφενός την ηλεκτρονική επεξεργασία και καταγραφή των ακινήτων των φορολογουμένων που έχουν ήδη υποβληθεί μέσω των παλαιότερων δηλώσεων Ε9 (φυσικών & νομικών προσώπων), αφετέρου την εκκαθάριση του Ε.Τ.ΑΚ. 2009 και μετακυλίει το βάρος του ελέγχου και των διορθώσεων για μια ακόμη φορά στους φορολογούμενους.

Όλοι λοιπόν οι φορολογούμενοι υποχρεούνται1 να μπουν στη χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης έτσι ώστε μετά το πέρας του ελέγχου, η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. να παρουσιάζει την πραγματική κατάσταση των ακινήτων τους. Βέβαια, το Υ.Ο. δεν ανέφερε ρητώς στην παραπάνω απόφαση ότι πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι φορολογούμενοι να κάνουν τις σχετικές ενέργειες, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στην πλειονότητα των πολιτών. 

Στους περισσότερους φορολογούμενους η περιουσιακή κατάσταση που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., απέχει παρασάγγας από την πραγματική τους, όπως δηλαδή αυτή έχει διαμορφωθεί από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9.

Οι πολίτες καλούνται λοιπόν να προσέλθουν στα γραφεία των λογιστών φοροτεχνικών, ή να επισκευθούν την ιστοσελίδα του περιουσιολογίου, έως την 30η Μαρτίου 2012 και να επαληθεύσουν την περιουσιακή του κατάσταση, χωρίς φυσικά το Υπ.Οικ. να έχει προβεί σε κάποια σχετική ανακοίνωση -παρα μόνο στην έκδοση της απόφασης ΠΟΛ.1245/2.12.2011 που παραθέσαμε ανωτέρω-, και επίσης  χωρίς να έχει ενημερώσει τους Έλληνες φορολογούμενους , ότι πολλά από τα ακίνητα των Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω Δ.Ο.Υ δεν έχουν μεταφερθεί σωστά ή ακόμα και καθόλου στο νέο περιουσιολόγιο.
Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι οι φορολογούμενοι είχαν υποβληθεί ξανά πριν από δυο χρόνια στην επίπονη διαδικασία ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του ΕΤΑΚ 2008. Δείτε σχετική ανάλυση για το θέμα αυτό ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τονίζουμε εδω ότι για κάποιους είναι αδύνατο να μπουν στην ειδική εφαρμογή του περιουσιολογίου διότι δεν έχουν κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Το δύσκολο έργο της ενημέρωσης των πολιτών περί της υποχρεωτικότητας ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης, έχει πέσει κατά κύριο λόγο σε όσους συντάσσουν κάθε χρόνο τις δηλώσεις ακινήτων Ε9 (λογιστές-φοροτεχνικοί, δικηγόροι, κ.λπ.), οι οποίοι καλούνται για πολλοστή φορά να διορθώσουν τις αδυναμίες του Υ.Ο. 
Να τονίσουμε εδώ ότι όσοι φορολογούμενοι δεν συμφωνούν με την περιουσιακή τους κατάσταση όπως αυτή εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή (για το έτος 2009), θα πρέπει να προσθέσουν, να διαγράψουν ή να μεταβάλλουν τα ακίνητά τους έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά, υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλαδή εκ νέου το Ε9, γεγονός που δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου

Σύσσωμος ο επιστημονικός κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών (η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών -Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- αλλά και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές ενώσεις), έχει ήδη εκφράσει τους προβληματισμούς του σχετικά με τις δυσκολίες της χρονοβόρας διαδικασίας ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, αλλά και τα τρωτά σημεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Οι επιστήμονες λογιστές-φοροτεχνικοί, αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της ορθής δημιουργίας του περιουσιολογίου και για το λόγο αυτό θα σταθούν για μια ακόμη φορά αρωγοί στην προσπάθεια του Υ.Ο. Για τα τελεσφορήσει όμως αυτή η προσπάθεια και να ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο των ακινήτων, πρέπει να αντιληφθεί η Διοίκηση του Υ.Ο. ότι ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των πολιτών δεν μπορεί να επιτευχθεί ορθά υπό τη δαμόκλειο σπάθη της καταληκτικής ημερομηνίας που εκπνέει σε λίγες ημέρες. 
Να τονίσουμε εδώ ότι οι φορολογούμενοι τήρησαν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους υποβάλλοντας εμπρόθεσμα (ή εκπρόθεσμα πληρώνοντας τα σχετικά πρόστιμα) όλες τις δηλώσεις Ε9 παλαιοτέρων ετών, είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά.

Η Γ.Γ.Π.Σ. από την πλευρά της, ενέκυψε στους προβληματισμούς των λογιστών-φοροτεχνικών και τάχθηκε υπέρ των αιτημάτων τους για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας διόρθωσης των παλαιότερων Ε9, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ε1 οικ. έτους 2012. Αν γίνει αυτό θα μπορούν να προσέλθουν οι φορολογούμενοι στα γραφεία των λογιστών και πριν την τελική υποβολή της δήλωσης Ε1, θα έχουν ήδη κάνει μαζί τον έλεγχο και την οριστικοποίηση της περιουσιακής τους κατάστασης. Ο έλεγχος δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μόνο από τον λογιστή που κάνει τις δηλώσεις Ε9, αλλά σε συνεργασία με τον φορολογούμενο, κάτι που απαιτεί χρόνο και φυσική παρουσία του φορολογούμενου στα λογιστικά γραφεία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Διοίκηση του Υ.Ο. – η οποία είναι καθύλην αρμόδια για τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων- δεν προτίθεται να δώσει νέα παράταση πέραν της 30η Μαρτίου 2012

Εμμένοντας όμως σ’ αυτή την στάση τα υψηλόβαθμα στελέχη της οδού Καραγιώργη Σερβίας, αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι περιβάλλονται από τον τον μανδύα του μανδαρινισμού που έχει φέρει τόσα κακά στον τόπο. Οι αγκυλώσεις μερικών ανθρώπων της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το μόνο που δημιουργούν είναι προβλήματα και τίποτε περισσότερο.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι πως η δημιουργία του περιουσιολογίου αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τον τόπο. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι η γρήγορη είσπραξη του ΕΤΑΚ 2009, χωρίς τον απαιτούμενο ενδελεχή έλεγχο, αποτελεί αυτοσκοπό για την τόνωση των Δημοσίων Εσόδων, τότε ας αναλογιστούν πόσο θα κοστίσουν σε εργατοώρες οι διορθώσεις στις Δ.Ο.Υ. για όσους δεν προλάβουν να κάνουν τον απαιτούμενο έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης και τι αποτελέσματα θα έχει αυτό για την ορθή απεικόνιση του περιουσιολογίου. 
Ευελπιστούμε ότι η ηγεσία του Υ.Ο. θα αντιληφθεί τη σπουδαιότητα των προβληματισμών μας και θα σταθεί στο ύψος της, δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στους λογιστές και στους πολίτες γενικότερα να συνδράμουν στην ορθή δημιουργία του περιουσιολογίου. 

[1] Πρόκειται σαφώς περί υποχρέωσης παρόλο που η απόφαση αναφέρει τη φράση «δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να δουν την περιουσιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις.» 

(Το παρόν άρθρο μεταφέρθηκε αυτούσιο από το www.taxheaven.gr )


3 σχόλια:

 1. Όταν λέτε ''όλοι λοιπόν οι φορολογούμενοι υποχρεούνται'' εννοείτε και για όσους υπόχρεους έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην περίπτωση που σας έχει έρθει το Ε.Τ.ΑΚ. του έτους 2009 μπορείτε να τροποποιήσετε ή να οριστικοποιήσετε αν δεν έχετε διορθώσεις την εικόνα του Ε9 σας για τα έτη 2010 και 2011.

   Όταν αναφέρομαι σε διορθώσεις δεν αναφέρομαι μόνο σε λάθη των φορολογουμένων κατά την αρχική συμπλήρωση της δήλωσης, αλλά σε λάθη που έγιναν κατά την καταχώρηση των δηλώσεων στο TAXIS.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας.

   Διαγραφή