Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 10.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011Ο ΟΑΕΔ ανακοινώσε ότι εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού η υλοποίηση «Προγράμματος διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011».
Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 40% των εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 
Μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ ο ΟΑΕΔ με νέο Δελτίο Τύπου θα ανακοινώσει την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. 

Εν αναμονή της Κ.Υ.Α. μόλις έχουμε νεώτερα θα επανέλθουμε .

Δείτε την ανακοίνωση εδώ 

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου