Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΙΚΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 05-08-2011

Παρατείνετε σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ η προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. Β' τριμήνου 2011 μέχρι τις 05-08-2011 αποκλειστικά για δηλώσεις Κοινών Επιχειρήσεων που θα υποβληθούν μέσω διαδικτύου  . Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης :


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Β΄ τριμήνου 2011, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων

ΣΧΕΤ.: Γ.Ε. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε40/7/12-1-2011, Ε40/250/15-4-2011, Γ99/1/63/29-4-2011) 
  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Β' τριμήνου 2011, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. (Β' τριμήνου 2011) έως 5-8-2011, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

  Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ) για εκπρόθεσμες υποβολές Α.Π.Δ. Β' τριμήνου 2011 πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να ακυρωθούν οίκοθεν.

  Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των κατά νόμο προβλεπομένων προθεσμιών.

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου