Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

ΟΑΕΔ - ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να  καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ . (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες ) σε  ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν 2643/98) για το σχολικό έτος 2011 – 2012.
Καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν από 20/07/2011 έως 29/07/2011 από 8.00π.μ. έως 14.00 μ.μ. αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται στην υπ.αριθμ 6622/383/2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΦΕΚ 707 τεύχος Β / 25-05-2010 ) περί «Καθορισμού κριτηρίων για την διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ», και την υπ΄αριθμ. Β126551/06-07-2011 απόφαση του Διοικητή του  Οργανισμού, στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω , για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο. Η αποστολή των αιτήσεων δύναται να γίνει και ταχυδρομικώς ( συστημένο ή με κούριερ)  από τον/την υποψήφιο/α. 

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα  απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ 6622/383/2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 707 τεύχος Β / 25-05-2010) καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ΠΒΜ  ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ:Δ/νση: 570 06 Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2396023201 – 22720).

Βρείτε  το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 
Βρείτε  την αίτηση του υποψηφίου εκπαιδευτικού εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου