Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 01/07/2011Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο για την δυνατότητα καταβολής Φ.Π.Α. σε δόσεις (μέχρι τρεις) από 01/07/2011 και εφεξής.
 
Έτσι ο φόρος που οφείλεται βάσει εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1.07.2011, δύναται να καταβάλλεται σε δόσεις (μέχρι τρεις), η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου, με την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν ισχύει για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1150/14-07-2011 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου